Zakończenie roku szkolnego w grupie 5,6 - latków

23 czerwca dzieci z grupy 5,6-latków zakończyły rok szkolny 2015/2016 prezentując swoim najbliższym i Dyrekcji szkoły program artystyczny. Kilkoro dzieci na dobre pożegnało się z przedszkolem, gdyż od września zasiądą w ławkach szkolnych jako pierwszoklasiści. Wszystkie dzieci otrzymały nagrody książkowe i dyplomy zakupione przez Radę Rodziców. Na zakończenie uroczystości Pan Dyrektor Dariusz Woźniak podziękował rodzicom za całoroczną współpracę i zaangażowanie w życie przedszkola oraz życzył wszystkim zgromadzonym udanych, słonecznych wakacji.

 Kierując się słowami wiersza: „Dziś już opuszczamy te przedszkolne mury, pójdziemy na wakacje hen daleko w góry, gdzie słoneczny las i rzeka wzywa nas z daleka. Skończyła się zabawa i nauka, niech każdy odpoczynku szuka, niech wróci po wakacjach wypoczęty, silny, zdrowy i uśmiechnięty” życzymy wszystkim dzieciom i ich rodzicom udanego wypoczynku, do zobaczenia 1-go września !!!