Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Dnia 1-go września 2015 r. rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny w Samorządowym Przedszkolu w Ciachcinie. Na spotkanie inauguracyjne przybyło 50 dzieci wraz z rodzicami lub opiekunami. W świetlicy szkolnej Pan Dyrektor Dariusz Woźniak dokonał oficjalnego otwarcia roku szkolnego 2015/2016. Serdecznie powitał wszystkie dzieci, ich rodziców oraz grono pedagogiczne. Podczas tej uroczystości Pan Dyrektor zapoznał rodziców z organizacją i funkcjonowaniem placówki oraz przedstawił nauczycielki pracujące w przedszkolu. Następnie dzieci wraz z rodzicami udały się do sal przedszkolnych na spotkanie z wychowawcami grup.