Przedszkole

 

Szanowni Rodzice!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020r.
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 została podjęta decyzja o zdalnym nauczaniu od dnia 25.03.2020r.
do 10.04.2020r. (termin może ulec przedłużeniu).

Kontakt między nauczycielami a rodzicami zapewniony będzie za pomocą portalu Facebook i utworzonymi na nim grupami dla rodziców dzieci z poszczególnych grup wiekowych.

Na grupach tych nauczyciele zamieszczać będą plany, instruktaże oraz pliki niezbędne do dalszej realizacji podstawy programowej z częstotliwością dwóch razy w tygodniu (poniedziałek i środa) w godzinach porannych.

Nauczyciele zwracają się z prośbą o udokumentowanie wytworów pracy
i aktywności dzieci w komentarzach pod danym postem lub drogą mailową bezpośrednio do nauczyciela w celu zweryfikowania pracy dziecka w domu.

Chcielibyśmy przekazać Państwu karty pracy dzieci, które będą do odbioru
w szkole w czwartek 26.03.2020r. w godzinach 7:00 – 14:00. Bardzo prosimy
o pojedyncze wchodzenie rodziców do budynku w celu zachowania bezpieczeństwa. Książki będą wydawane na głównym holu szkoły (na dole) przy wejściu.

Dziękujemy

  wyprawka_przedszkolna.doc

  wyprawka_przedszkolna_dla_dzieci_uczeszczajacych_na_zajecia_popoludniowe_w_roku_szkolnym_2017.doc

  rozklad_dnia.doc

  statut_przedszkola_2017.doc

 

Informację o rekrutacji do Samorządowego Przedszkola w Ciachcinie na rok szkolny 2020/21:

  oswiadczenie_rodzicow.doc

  wniosek_o_przyjecie_dziecka_do__samorzadowego_przedszkola__w_ciachcinie_nowym__rok_szkolny_2020.doc

  zalaczniki_do_wniosku_o_przyjecie__dziecka_do_przedszkola.doc

  kryteria_przyjec_do_przedszkola.pdf

  zarzadzenie__terminy.pdf