Konkursy

Rok szkolny 2016/2017

Konkurs informatyczny "Moja ulubiona postać literacka"

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas IV-VI jak i I-III gimnazjum. Zadaniem uczniów było narysowanie w dowolnie wybranym programie graficznym ulubionej postaci z książki. W kategorii szkoły podstawowej I miejsce zajęła Julita Rutkowska, która narysowała Anię z Zielonego Wzgórza, II miejsce - Zosi Klimkowska (101 dalmatyczyków) oraz III miejsce Piotr Olejniczak (spandzbob). W kategorii gimnazjalnej I miejsce zajął Wiktor Mędrek z pracą Gandalfa, II miejsce Mateusz Brudzyński (Królewna Śnieżka) oraz III miejsce - Aleksandra Białaszek namalowała Śpiącą Królewnę.

Wszystkim gratulujemy.Uśmiech

 

,,MISTRZ CZYTELNICTWA”

 

W związku z tym, iż rok 2017 jest rokiem czytelnictwa, a w naszej szkole także rokiem Henryka Sienkiewicza – jednego z patronów, w drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017 w klasie Vb zorganizowany został konkurs: „Mistrz czytelnictwa”. W konkursie wzięli udział wszyscy uczniowie tej klasy, a więc 16 dzieci, a ich zadaniem było przeczytanie jak największej liczby książek. Swoje postępy dokumentowali w specjalnie do tego założonych zeszytach, jak również dzielili się swoimi recenzjami na forum klasy, co poniedziałek na godzinach wychowawczych. Klasa odwiedziła też bibliotekę gminną, mieszczącą się w budynku szkoły, dzięki czemu uczniowie poznali nowości wydawnicze, przypomnieli sobie regulamin biblioteki, ale co najważniejsze, kilkoro z nich znalazło książki „dla siebie”.

 

Dodatkowym zadaniem dla każdego uczestnika, było przeczytanie książki wybranej przez wychowawcę klasy („Książka wszystkich rzeczy” – Guus Kuijer) i wpisanie się do niej (jednym przymiotnikiem – oceniającym wraz z podpisem). Egzemplarz ten, podpisany także przez panią dyrektor Elżbietę Nowakowską, nauczycielkę języka polskiego – panią Aldonę Gierzyńską i wychowawcę klasy, panią Monikę Topczewską będzie pierwszą częścią nagrody dla zwycięzcy.

 

A tytuł „Mistrza czytelnictwa” roku 2017 otrzymuje: Daniel Jarzyński, który przeczytał aż 19 książek.                                                

 

GRATULUJEMY!!!


 MY FIRST ENGLISH DICTIONARY

 Sprawozdanie z realizacji konkursu na najładniejszy słowniczek obrazkowy dla klas I – III

  Konkursu miał na celu motywowanie najmłodszych uczniów do nauki języka angielskiego, utrwalanie poznanego słownictwa, zachęcanie do samodzielnego poznawania słownictwa z różnych kategorii, rozwijanie zdolności manualnych i kreatywności dzieci, uwrażliwienie na estetykę pracy oraz naukę języka poprzez zabawę.  Wzięło w nim udział 23 uczniów z klas I-III Szkoły Podstawowej, dzieci miały za zadanie wykonać obrazkowy słowniczek polsko – angielski z wybranej przez siebie kategorii
i dostarczyć go organizatorowi do 5 maja 2017r.  Jury oceniając prace dzieci miało bardzo trudne zadanie, gdyż kilka słowniczków było naprawdę fantastycznych. Dlatego też ostatecznie przyznano:

 I miejsce: Wiktor Skulski z klasy III

 II miejsce: Wiktoria Nowakowska z klasy III

 III miejsce: Zuzanna Kim z klasy I

 Oraz wyróżnienie dla:

 Michała Pochwatki z klasy IIa i Aleksandry Różańskiej z klasy IIb.

 Dyplomy oraz nagrody zostały ufundowane przez wydawnictwo Pearson i organizatora konkursu panią Monikę Topczewską.


Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza

24 listopada 2016r. w Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich w Ciachcinie odbył się „Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza”, który przygotowały i przeprowadziły p. Aldona Gierzyńska i p. Emilia Zdunkiewicz. Celem konkursu było sprawdzenie znajomości biografii
i twórczości pisarza, kształtowanie umiejętności kojarzenia autora, bohaterów z tekstem oraz rozbudzanie zainteresowania twórczością noblisty.
Konkurs składał się z dwóch części – rozwiązywania testu oraz rozwiązywania zadań dodatkowych - w przypadku remisu, co miało miejsce w gimnazjum. Uczestnikami byli uczniowie ze szkoły podstawowej
i z gimnazjum.
Laureaci konkursu:

 Szkoła Podstawowa:
I miejsce – Julita Rutkowska – klasa VI
II miejsce – Katarzyna Pesta – klasa VB
III miejsce – Natalia Łakomiec – klasa VI
Gimnazjum:
I miejsce – Aleksandra Białaszek – klasa III
II miejsce – Klaudia Rybicka – klasa III
III miejsce – Sylwester Racki – klasa II

Laureaci otrzymają dyplomy i drobne nagrody rzeczowe.


Rok szkolny 2015/2016

Konkurs ortograficzny Szkolny Mistrz Ortografii

 12 listopada 2015r. w Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich w Ciachcinie został przeprowadzony konkurs ortograficzny Szkolny Mistrz Ortografii. Jego organizatorką była Aldona Gierzyńska. W skład komisji konkursowej weszły: p. Aldona Gierzyńska oraz p.Emilia Zdunkiewicz.

Ortografia i interpunkcja sprawia uczniom wiele kłopotów w poprawnym posługiwaniu się językiem polskim w piśmie. Ten dział języka wymaga bowiem intensywnej, systematycznej
i wytrwałej pracy. Celem ortograficznych zmagań jest zainteresowanie młodzieży pięknem języka ojczystego, a także kształcenie nawyków ortograficznych.


Do konkursu przystąpiło 7 uczniów – z trzecich klas gimnazjum. Młodzież zetknęła się
z zadaniami zawierającymi wiele trudności ortograficznych. Konieczna była umiejętność zastosowania większości zasad ortograficznych języka polskiego.


I miejsce zajęły ex aequo  Oliwia Bieńkowska i Julia Nowalińska z klasy IIIA

II miejsce zajął Krystian Mielczarek z klasy IIIA

III miejsce zajęła Natalia Luśniewska z klasy IIIA.


Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem i z pewnością będzie przeprowadzany corocznie.

Aldona Gierzyńska


Rok szkolny 2014/2015

Konkurs na ozdobę choinkową
W grudniu 2014 roku uczniowie Zespołu Szkół w Ciachcinie wzięli udział
w konkursie plastycznym na ozdobę choinkową z makaronu organizowanym przez p. A. Dąbrowską pt. „Ptaszki straszki, …”. Efekty pracy dzieci przedstawiają zdjęcia.


Konkurs "Moja miejscowość zimą" 
W lutym 2015 roku uczniowie klas I-III szkoły podstawowej mieli możliwość wziąć udział w konkursie plastycznym organizowanym przez p. A. Dąbrowską pt. „Moja miejscowość zimą”. Uczniowie rozwijali kreatywność oraz wrażliwośPole tekstowe: ć na walory przyrodnicze Ciachcina.
Rezultaty pracy małych artystów zaprezentowano na gazetce ściennej.


Szkolny Konkurs Wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego

23 lutego 2015 roku odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego. Celem konkursu było pogłębianie wiedzy o innych krajach i kulturach, podnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży, zainteresowanie uczniów kulturą niemieckiego obszaru językowego, motywowanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy,uwrażliwienie na różnorodność narodową oraz uświadomienie znaczenia udziału
w konkursach dla pogłębienia umiejętności językowych i wzbogacenia wiedzy.
Konkurs został przeprowadzony w formie pisemnej i obejmował zakres wiedzy o Niemczech, Austrii i Szwajcarii. W konkursie brali udział uczniowie gimnazjum.
Zwycięzcy:
I miejsce – Aleksandra Rosmanowska, kl. III
II miejsce – Ewelina Mroczek, kl. III
III miejsce – Adrian Rutkowski, kl. III
IV miejsce – Julia Nowalińska, kl. II a
V miejsce – Kamil Świtkiewicz, kl. I

Pozostali uczestnicy: Adrian Kacprzak, Klaudia Majewska, Kinga Mioduszewska, Justyna Wujkowska, Aleksandra Białaszek, Klaudia Rybicka, Brajan Becmer, Natalia Paprocka, Sandra Prusik, Dawid Twardowski, Oliwia Bieńkowska, Katarzyna Garlicka, Tobiasz Hiszpański.
Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali nagrody rzeczowe sponsorowane przez Wydawnictwo WSiP, a wszyscy uczestnicy potwierdzenie uczestnictwa w formie podziękowań oraz dyplomów.
Organizator: Katarzyna Nowak

Konkurs j. niemieckiego organizowany przez KLO w Sikorzu
6 marca 2015 roku czworo uczniów naszego Gimnazjum wzięło udział w konkursie języka niemieckiego organizowanym przez Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Sikorzu. Konkurs ten obejmował test leksykalno – gramatyczny (21 pytań wielokrotnego wyboru i 3 pytania otwarte) oraz sprawdzian rozumienia tekstu słuchanego, który zawierał zadania zamknięte. Uczestnicy: Aleksandra Rosmanowska, Ewelina Mroczek, Adrian Rutkowski i Oliwia Bieńkowska. Nad przygotowaniem uczestników do udziału w konkursie czuwała p. Katarzyna Nowak.

Rok szkolny 2013/2014

Quiz wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego 

W naszej szkole 18 grudnia 2013 roku odbył się quiz wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego, zorganizowany przez p. Katarzynę Nowak. Konkurs został przeprowadzony
w formie pisemnej i obejmował zakres wiedzy o Niemczech, Austrii i Szwajcarii.
W konkursie brali udział uczniowie gimnazjum.
Zwycięzcy:
I miejsce – ex aequo Natalia Dąbrowska i Martyna Sieradzka, kl. III
II miejsce – ex aequo Natalia Luśniewska i Julia Nowalińska, kl. I a
III miejsce – Oliwia Bieńkowska, kl. I a

Pozostali uczestnicy: Jakub Pesta, Kinga Mioduszewska, Klaudia Majewska, Milena Opatrzyk, Dominika Wojciechowska, Damian Pomorski, Aleksandra Rosmanowska, Wiktoria Rajewska, Aleksandra Rutkowska, Katarzyna Mioduska, Dawid Szary, Sandra Prusik.

Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali nagrody rzeczowe sponsorowane przez Wydawnictwo WSiP, a wszyscy uczestnicy potwierdzenie uczestnictwa w formie podziękowań oraz dyplomów.


SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY – „MATEMATYKA STOSOWANA”

Dnia 12.03.2013r  piętnastu uczniów (2 klasa IV, 6 klasa V, 7 – klasa VI) Szkoły Podstawowej przystąpiło do szkolnego konkursu matematycznego. Każdy uczeń otrzymał zestaw 20 zadań jednakowo punktowanych – 1 pkt. Były to zadania zamknięte i otwarte dostosowane tematyką do zrealizowanego materiału każdej z klas.

Zadania były z poziomu PP – 6 – rozszerzających, 6 – dopełniających i 4 wykraczające.

Uczniowie generalnie dobrze sobie radzili z zadaniami R i D. Nieco więcej problemów sprawiało im zadania typu W. Jedynie uczennica Natalia Luśniewska rozwiązała wszystkie zadania prawidłowo otrzymując max punktów – 20.

O dwa punkty mniej i drugie miejsce zajęła Wiktoria Żabierek. Z 15 pkt i trzecie miejsce zajął Adrian Kacprzak.

Pozostali uczniowie zdobyli od 7 do 14 punktów

 

Rok szkolny 2012/2013

Szkolny Konkurs z Języka Niemieckiego

W naszej szkole w dniu 18 marca 2013 roku odbył się Szkolny Konkurs z Języka Niemieckiego. Konkurs został przeprowadzony w formie pisemnej i obejmował zakres wiedzy leksykalno gramatycznej. Do Konkursu przystąpili chętni uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych.

Zwycięzcy:
kl. I:

I miejsce – Aleksandra Rosmanowska
II miejsce – Ewelina Mroczek
III miejsce – Rafał Świtkiewicz
kl. II:

I miejsce – Justyna Luśniewska
II miejsce – Jakub Pesta
III miejsce – Katarzyna Mioduska
kl. III:

I miejsce – Edyta Świtkiewicz
II miejsce – Adrian Żak
III miejsce – ex aequo Justyna Szczawińska i Paulina Mielczarek

Pozostali uczestnicy: Adrian Rutkowski, Dominik Dróżdż, Patryk Ambroziak, Adrian Żabolicki, Dawid Szary, Damian Pomorski, Sylwia Krawczyńska, Marek Wochowski, Agnieszka Pomorska, Bartłomiej Zalewski, Jerzy Kołodziejski i Seweryn Bruliński.

Uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe sponsorowane przez wydawnictwo WSiP oraz Niemiecką Centralę Turystyki w Warszawie. 

 Organizator: Katarzyna Nowak

 

Szkolny konkurs ortograficzny „Mistrz ortografii”

 

5 marca 2013 r. w Gimnazjum nr 2 w Ciachcinie został przeprowadzony szkolny konkurs ortograficzny „Szkolny Mistrz Ortografii”. Jego organizatorką była p. Aldona Gierzyńska.
W skład komisji konkursowej weszły: p. Aldona Gierzyńska (przewodnicząca), p. Agnieszka Zalech oraz p. Monika Kobierecka.

Ortografia i interpunkcja sprawia uczniom wiele kłopotów w poprawnym posługiwaniu się językiem polskim w piśmie. Ten dział języka wymaga bowiem intensywnej, systematycznej
i wytrwałej pracy. Celem ortograficznych zmagań jest zainteresowanie młodzieży pięknem języka ojczystego, a także kształcenie nawyków ortograficznych. 

 Do konkursu przystąpiło 10 uczniów – z pierwszej i drugiej klasy gimnazjum. Młodzież zetknęła się z zadaniami zawierającymi wiele trudności ortograficznych. Konieczna była umiejętność zastosowania większości zasad ortograficznych języka polskiego. 

 I miejsce ex aequo zajęli: Justyna Luśniewska – uczennica klasy II gimnazjum oraz Sebastian Skomórski – uczeń klasy I gimnazjum
II miejsce zajęła Milena Orłowska z klasy II gimnazjum. 

III miejsce zajęła Natalia Dąbrowska z klasy II gimnazjum.
 Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem i z pewnością będzie przeprowadzany corocznie.

 

Aldona Gierzyńska 

 

Konkursy kuratoryjne

W roku szkolnym 2012/2013 przeprowadzono konkursy przedmiotowe organizowane prze Kuratorium Oświaty.
W ginazjum odbyły sie z następujących przedmiotów: 

 • matematyczny - 9 października
 • chemiczny - 11 października
 • języka niemieckiego - 16 października
 • fizyczny - 17 października
 • języka angielskiego - 19 października
 • geograficzny - 22 października
 • historyczny - 24 października
 • polonistyczny - 29 października
 • biologiczny - 30 października

W szkole podstawowej przeprowadzony konkurs kuratoryjn:

 • przyrodniczy - 22 października
 • matematyczny - 24 października
 • polonistyczny - 26 października.


Rok szkolny 2011/2012

Konkurs Piosenki Anglojęzycznej

29 marca 2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Bielsku odbył się Międzygminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej.
Nasza szkoła wzięła w nim udział i zaprezentowała się bardzo oryginalnie. Jako jedyni wystąpiliśmy z własnym zespołem muzycznym pod kierunkiem p. Grzegorza Lelińskiego. Nad prawidłowością wersji językowej czuwała p. Katarzyna Pomorska.

Uczennica klasy II b gimnazjum, Justyna Szczawińska, zaśpiewała piosenkę Gotye pt. „Somebody that I used to know”. Chłopcy 
z zespołu grali na gitarach akustycznych i gitarze elektrycznej, na klawiszach i na kongach. Naprawdę było czego posłuchać, artyści zachwycili swoim wykonaniem.

Dowodem tego jest fakt, że spośród 11 uczestników, nasza szkoła zajęła II miejsce
Cieszymy się bardzo!
Gratulujemy solistce, zespołowi i opiekunom! Życzymy dalszych sukcesów!

{zdjęcia}

       Konkurs z języka niemieckiego 

         W naszej szkole odbył się Konkurs z Języka Niemieckiego. Został on przeprowadzony wśród dwóch grup gimnazjalnych: 
dla grupy pierwszej (kl. I) - 30 marca 2012 r.
dla grupy drugiej (kl. II) – 2 kwietnia 2012 r.
Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań językiem niemieckim 
i kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego oraz motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych. 

ZWYCIĘŻYLI:
kl. I:
I miejsce – Jakub Pesta
II miejsce – Patryk Ambroziak
III miejsce – ex aequo Justyna Luśniewska, Katarzyna Archutowska i Adrian Żabolicki
kl. II:
I miejsce – Edyta Świtkiewicz
II miejsce – Justyna Szczawińska
III miejsce – ex aequo Adrian Żak i Alicja Jóźwiak

Pozostali uczestnicy: Katarzyna Mioduska, Ewelina Szatkowska, Dawid Szary, Seweryn Bruliński, Paulina Mielczarek, Karolina Jankowska 
i Bartłomiej Zalewski.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a zwycięzcom gratulujemy!
Organizator: Katarzyna Nowak