Koło plastyczne

Koło plastyczne w naszej szkole prowadzi p. Katarzyna Olszewska. Na zajęciach wykonujemy różnego rodzaju prace przestrzenne 
i płaskie. Nasze dzieła zdobią korytarze szkolne, a także są wysyłane na konkursy plastyczne. Poznajemy ciekawe techniki plastyczne, np. malowanie farbami akrylowymi, plakatowymi, decupage, kolaż, prace 
z użyciem tkanin, ołówka, pasteli suchych i olejnych. 
Zapraszamy wszystkich chętnych do twórczej pracy!

{zdjęcia}