Logopeda

 

Terapią logopedyczną w naszej szkole zajmuje się: p. Justyna Dominiak


Godziny pracy logopedy:

wtorek: 8:15-13:40

czwartek: 9:10-14:30

dużur dla rodziców/opiekunów: 11:30-12:00

 

Logopeda w naszej szkole zajmuje się :

  • diagnozowaniem logopedycznym, które ma na celu ustalenie stanu mowy uczniów,
  • prowadzi  zajęcia logopedyczne oraz porady i konsultacje dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy i eliminowania jej zaburzeń.
  • prowadzi terapię wad wymowy  oraz zaburzeń mowy u dzieci.
  • zajmuje się terapią zaburzeń w postaci dysleksji, dysgrafii, dysortografii.

            Długość terapii to sprawa indywidualna. Najczęściej trwa kilka lub kilkanaście miesięcy, choć są sytuacje, w których może trwać nawet kilka lat. Zajęcia odbywają się indywidualnie lub grupowo raz w tygodniu przez 30 minut.

            Samo uczęszczanie na zajęcia nie wystarczy. Należy kontynuować pracę w domu, czyli ćwiczyć to, co zalecił logopeda. Dlatego podczas zajęć dzieci otrzymują karty pracy lub zalecenia zapisane w zeszycie  w celu prawidłowego utrwalania mowy dziecka już poza gabinetem. Praca w domu polega najczęściej na ćwiczeniu narządów artykulacyjnych oraz utrwalaniu wymowy poszczególnych głosek w sylabach, wyrazach i zdaniach. Wskazane jest, aby dziecko ćwiczyło pod kontrolą rodzica, który jest w stanie skorygować ewentualne błędy.