Otwarte Przedszkola

Projekt „Otwarte Przedszkola”


We wrześniu 2011 roku Samorządowe Przedszkole w Ciachcinie przystąpiło do projektu „Otwarte Przedszkola” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, którego głównym celem jest wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej poprzez wsparcie 100 istniejących placówek w małych miejscowościach (10 tyś.) i wsiach Mazowsza oraz podniesienie kompetencji zawodowych 300 nauczycieli wychowania przedszkolnego. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 3, 4, 5 i 6 lat uczęszczających do placówek oraz tych, które są poza edukacją przedszkolną. Dzieciom tym oferuje się dodatkowe bezpłatne zajęcia. W trakcie trwania projektu wsparcie otrzymują także rodzice dla których organizowane są kwartalne spotkania seminaryjne wspierające ich umiejętności wychowawcze. W Samorządowym Przedszkolu w Ciachcinie zajęcia odbywają się w dwóch grupach  pod kierunkiem dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego przeszkolonych w ramach projektu „Otwarte Przedszkole”. W ramach zaplanowanych działań przedszkole w Ciachcinie zostało doposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne umożliwiające wdrożenie innowacyjnych rozwiązań metodycznych, opartych m.in. na programie „Klucz do uczenia się”. Zakończenie projektu przewidywane jest na czerwiec 2013 roku.