Mazowieccy Liderzy Nauczania Sukcesu

logo
Od 1 października 2011 do 30 grudnia 2013 roku Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 w Ciachcinie uczestniczy w  projekcie systemowym: Mazowieccy Liderzy Nauczania Sukcesu (MaLiNaS). Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Projekt obejmuje szkoleniem 500 nauczycieli z 60 gimnazjów z małych miast (do 20 tys. mieszkańców) i wsi województwa mazowieckiego, a jego zadaniem jest przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami metodą  projektu edukacyjnego, wzbogaconej o nowoczesne komponenty: nauczanie problemowe, ocenianie kształtujące, techniki aktywizujące myślenie, techniki treningu twórczości oraz promocję przykładów dobrej praktyki.
W roku szkolnym 2011/2012 w ramach projektu nauczyciele uczestniczyli w konferencji Nauczyciel współtwórcą sukcesu ucznia, która obejmowała 5 godzin wykładów. Kolejną formą doskonalenia było szkolenie wyjazdowe Kompetencje lidera nauczania sukcesu i obejmowało ono 25 godzin wykładów i zajęć praktycznych. Nauczyciele ukończyli także kurs e-learningowy Wiedza w działaniu, czyli jak skutecznie pracować metodą projektu w gimnazjum, w wymiarze 15 godzin wykładów i zajęć praktycznych. Mieli przy tym możliwość udziału w tematycznych forach dyskusyjnych i czatach.
W roku szkolnym 2012/2013 nauczyciele brali udział w seminarium wdrożeniowym Praca zespołów nauczycielskich nad przygotowaniem projektów (4 godziny).
Nauczyciele Gimnazjum nr 2 będą uczestniczyli również w seminarium problemowym i podsumowującym. W trakcie tej formy doskonalenia zadaniem nauczycieli będzie przygotowanie projektów edukacyjnych i scenariuszy zajęć do pracy z uczniami w gimnazjum. Każdy z nauczycieli przeprowadzi również zajęcia edukacyjne i dokona analizy swojej pracy. Seminaria te będą realizowane w wymiarze 15 godzin. Podczas wykonywania tego zadania nauczyciele otrzymają wsparcie i opiekę merytoryczno-organizacyjną w formie wizyt monitorujących.
Projekt zostanie zakończony konferencją upowszechniającą rezultaty praktycznych działań uczestników, w formie publikacji zawierającej wszystkie projekty edukacyjne zrealizowane w szkołach, których nauczyciele biorą udział w Projekcie MaLiNaS.
Uczestnictwo w Projekcie systemowym Mazowieccy Liderzy Nauczania Sukcesu pomoże nauczycielom poznać innowacyjne rozwiązania metodyczne, które mogą być drogą do sukcesu uczniów i sukcesu własnego.