Zagrajmy o sukces

    Od września 2010 r. do listopada 2011 r. w Zespole Szkół nr 2 w Ciachcinie realizowany był Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces”. 
W ramach Projektu grupa 25 uczniów miała możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych w wymiarze 30 godzin w miesiącu. Łącznie odbyło się  390 godzin zajęć 
z zakresu: technologii informacyjnych i komunikacyjnych, sportu, języka angielskiego, wsparcia psychologiczno – pedagogicznego, oraz przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. 
Zajęcia odbywały się zgodnie z wcześniej opracowanym harmonogramem spotkań. Nauczyciele starali się uatrakcyjniać zajęcia stosując ciekawe formy i metody pracy. Uczniowie aktywnie uczestniczyli we wszystkich formach zajęć (frekwencja na zajęciach była zgodna z założeniami Projektu). Koordynator Projektu czuwał nad prawidłową dokumentacją i  przebiegiem zajęć. 
Z funduszy przeznaczonych na realizację Projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne oraz materiały papierniczo – biurowe służące prawidłowej realizacji wspomnianej inicjatywy w szkole oraz sfinansowano sprzęt sportowy, niezbędny do prowadzenia zajęć w ramach ww. Projektu.  
W trakcie trwania Projektu uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w dwóch wyjazdach integracyjnych. Pierwszy zorganizowano w ramach zajęć sportowych, była to wycieczka na basen, połączona z nauką pływania pod okiem doświadczonego instruktora. Drugi – to wycieczka do Planetarium w Toruniu, gdzie uczniowie uczestniczyli w seansie zatytułowanym „Wirująca Ziemia”. Najciekawszym dla uczniów, w trakcie pobytu w mieście Kopernika, okazała się wizyta w Orbitarium, gdzie dla odwiedzających została udostępniona wystawa interaktywna. Z pulpitów rozmieszczonych wokół okazałego modelu sondy Cassini uczniowie mogli  sterować jej urządzeniami, a także sprawdzić, do czego służą. Można było poszukać, gdzie umieszczony jest zbiornik paliwa, a przede wszystkim własnoręcznie uruchomić efektowne silniki odrzutowe. Uwagę przykuwały również zawieszone ekrany, na których wyświetlane były krótkie animacje komputerowe i można było prześledzić losy innych misji kosmicznych oraz poznać bliżej planety Układu Słonecznego.